פתיחת תיק ברשויות המס – פטור, מורשה וחברה בע"מ


בימינו קיימים רבים הבוחרים לעבוד כעצמאיים, במקום להתפרנס כשכירים תחת מנהל עבודה כלשהו. ישנן מגוון סיבות לכך, ואין כאן המקום להאריך בהן, אולם בכל מקרה של רצון לעסוק במשלח יד כעצמאי, חייב האדם לפתוח תיק ברשויות המס: מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. על מנת לפתוח תיק באופן מסודר, יש לעבור מספר שלבים, כשבדרך כלל הסדר הוא:
  • פתיחת תיק במע"מ

  • פתיחת תיק במס הכנסה

  • השלמת התהליך ע"י פתיחת תיק בביטוח לאומי

בשלב הראשון, על העצמאי לבחור איזה סוג תיק לפתוח, כשהאפשרויות העומדות בפניו הן פתיחת תיק "עוסק פטור" או "עוסק מורשה", וכמובן נרחיב על כל אחד מהם.


עוסק פטור
המונח "עוסק פטור", מתייחס לענייני מע"מ, ועיקרו פטירת העוסק ממס ערך מוסף. רשויות המס מכירות בכך שיש עוסקים שהכנסתם אינה עוברת את התקרה הקבועה על פי חוק, ולכן לא מחייבת אותם בחובות תשלום שונות המוטלות על העוסקים האחרים. עוסק פטור יהיה מחויב לדווח למע"מ על הכנסותיו רק פעם בשנה, ולא בכל כמה חודשים כמו העוסק המורשה.


עוסק מורשה
בהגדרה "עוסק מורשה" נמנים רוב העסקים בארץ. כל מי שפתח תיק ברשויות "כעוסק מורשה", אמור לחייב את לקוחותיו בעלות המוצרים או השירותים בתוספת שיעור המע"מ כפי שנקבע בחוק.
פתיחת התיק במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי
על כל אדם שבוחר לעסוק במשלח ידו כעצמאי, חלה חובת פתיחת התיק לא רק במע"מ, אלא גם במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. מרגע פתיחת התיק במס הכנסה, חלים על העוסק כמה חובות עיקריים:
  • ניהול ספרי חשבונות – ספר קבלות המכיל את כל התקבולים של העסק / ספר חשבוניות מס במידה והעוסק הוא מורשה / ספר המכיל את כל ההכנסות וההוצאות של העסק
  • תשלום מקדמות מס הכנסה – תשלום תקופתי הנקבע מראש ע"י מס הכנסה עבור פתיחת העסק
  • הגשת דו"ח שנתי הכולל את הכנסות העסק – מדי שנה כל עוסק פטור/מורשה מחויב בהגשת דו"ח שנתי עבור השנה הקודמת, הכולל את ההכנסות השוטפות.
  • הגשת דו"חות נוספים – לעיתים יש למלא דו"חות נוספים דוגמת דו"ח הצהרת הון.
 בתום השלבים הללו, יש לגשת לביטוח הלאומי ולדווח באופן רשמי על התחלת העבודה כעצמאי. הדיווח נעשה ע"י טפסי דו"ח רב שנתיים.
מעוניינים בסיוע בפתיחת תיק ברשויות המס? פנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.
פתיחת תיק ברשויות המס – פטור, מורשה ומע"מ
פתיחת תיק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ


עיצוב אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק