ניהול תזרים מזומנים


בעולם מושלם, תזרים המזומנים חיובי באופן תדיר, וכמות המזומנים שנכנסת לחברה גדולה יותר מכמות המזומנים שיוצאת ממנה. במצב תיאורטי זה, יכול העסק להפנות את מירב המשאבים להתפתחות טכנולוגית וכלכלית, ולהקצות את היתרה לסגירת הפערים בתזרים המזומנים. במציאות האמיתית הדברים עובדים אחרת, ותזרימי ההכנסות וההוצאות לעיתים נדירות חופפים זה לזה, לרוב ההוצאות יוצאות ראשונות, וההכנסות נכנסות באיחור.
ניהול תזרים המזומנים הוא אחד מהאינדיקטורים החשובים לפעולות הפיננסיות בחברה, ומטרתו לרכז את כל נתוני ההכנסות וההוצאות. הדו"ח מציג לבעלי העסק מהו אופן זרימת המזומנים- מתי נכנס הכסף, מתי יצא ומי היו השותפים בתהליך. אין הכוונה רק לאופן זרימתו הכסף המזומן, אלא לכל הסכומים ששולמו או הוצאו ע"י העסק, לרבות הסכומים שהתקבלו (התקבולים), וששולמו (התשלומים).מהי התועלת בניהול תקין של תזרים המזומנים?

בכל חברה גדולה, בה מנוהל תזרים המזומנים באופן תקין, אין סימני שאלה והפתעות בלתי צפויות הנוגעות לפן הכלכלי. באמצעות ניהול תקין של תזרים המזומנים בחברה, ניתן יהיה להיערך מראש לחריגות בתקציב הן באמצעות פניה לספקים לדחיית התשלום שנקבע מראש, והן באמצעות פניה לבנקים או לכל גורם מימון אחר. ניהול נכון יסייע לעסק להתנהל טוב יותר מול הבנקים, המעוניינים לבחון את תזרים המזומנים של החברה לפני הענקת הלוואה בנקודת זמן מסוימת. במידה וניהול תזרים המזומנים של החברה אינו תקין, הדבר יפגע בסיכוייה לקבלת ההלוואה. כמו כן, חשוב לזכור שהלוואות ומשיכות עולות לחברה הרבה כסף, וע"י ניהול פיננסי מחושב ניתן יהיה להימנע מכך כמעט לחלוטין.
חשוב לזכור שהמטרה העיקרית של ניהול התזרים היא לאפשר לעסק מרחב נשימה פיננסי על מנת לשלם את התחייבויותיו בזמן, ובסופו של דבר היא מהווה גם כלי יעיל המאפשר לו לצמוח.


לניהול תזרים מזומנים מקצועי או ייעוץ פיננסי פנו אלינו עוד היום.


ניהול תזרים מזומנים אור ומאיר יחזקאל הנהלת חשבונות
פתיחת תיק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ


עיצוב אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק