החזרי מס לשכירים

​​​​​​​
פקודת מס ההכנסה היא הסמכות הקובעת את שיעור המס הנגבה מאזרחי ישראל ותושבי המדינה. במקרים מסוימים, חלות טעויות בחישוב גובה המס, והאדם זכאי לקבלת החזרים. דברים אלו אמורים בעיקר בשכירים, הזכאים לקבל החזר במקרים מסוימים, כמשלמים קבועים למס הכנסה. את החזרי המס לשכירים ניתן לקבל באמצעות הגשת בקשת החזר מס לפקיד השומה של מס הכנסה וצירוף טפסים שונים כטופס 106- אישורים שנתיים המרכזים את כל המשכורות של השכיר, וכן אישורים שונים מטעם המוסד לביטוח לאומי בגין פגיעת עבודה, לידה או אבטלה.
מהן הסיבות המצדיקות החזרי מס לשכירים?
בשנים האחרונות גברה המודעות לעניין החזרי מס לשכירים, ורבים פונים בסוף השנה לרשויות המס במטרה לבדוק את תשלומיהם. להחזרי מס לשכירים עשויות להיות כמה וכמה הצדקות:
  • מעמד מיוחד- למשל, חיילים משוחררים, תושבי פריפריות, הורים עובדים, משלימים לתואר אקדמי, כל אלו זכאים להחזרי מס.
  • עובדים בחו"ל במשך שנת המס
  • המבצעים מספר עבודות ללא תיאום רשויות המס
  • העולים לארץ ב-8 השנים האחרונות
  • פעילות כלשהי בשוק ההון
  • התורמים למוסדות ציבור
  • משלמי מזונות
  • שינוי בגובה ההכנסה
  • הפסדים משנה הקודמת שלא נוצלו (כתוצאה מפעילות בניירות ערך)
  • וסיבות נוספות
קיימות עוד מגוון סיבות שעשויות להצדיק קבלת החזרי מס לשכירים, ולכן לכל אדם שמוצא את עצמו עונה על אחד מהקריטריונים הללו,  מומלץ לבדוק את זכאותו להחזר. כמו כן, מומלץ מאוד להגיש בקשה להחזרי מס לשכירים באמצעות אנשי מקצוע מתאימים. ישנן הטבות מס שונות שהציבור לא מודע לקיומן, ולא בטוח ביכולתו לדרוש אותן. במידה ואדם מגיש בעצמו את הדו"חות להחזר מס, לא בטוח שיקבל את מלוא ההחזר, מה שאין כן בשיתוף פעולה עם יועץ מס או רו"ח. כמו כן, גורמים מקצועיים יוכלו לערוך את הבקשה להחזר המס, ולטפל בכל הנדרש עד להפקדת המזומנים בחשבון.
 


החזרי מס לשכירים
פתיחת תיק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ


עיצוב אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק